Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.A. Hagen

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.A. Hagen "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-02-2009

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Staatsraad
Instantie
Raad van State
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2010

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Stichting Onderhandelingen Leenrechtvergoedingen
Instantie
Stichting Onderhandelingen Leenrechtvergoedingen
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2011
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
02-05-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
13-09-2000
Datum eind
31-01-2009
Functie
Vice-president
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
16-04-2007
Datum eind
31-01-2009
Functie
Raadsheer
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
02-10-2000
Datum eind
15-04-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
15-09-1995
Datum eind
12-09-2000
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-11-1994
Datum eind
14-09-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-11-1994
Datum eind
14-09-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)