Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.P.C. van Dijk

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.P.C. van Dijk "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-09-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid College van Beroep
Instantie
Centraal Bureau Fondsenwerving
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Vice-voorzitter
Instantie
Raad voor geschillen NBA
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Beroepsorganisatie accountants
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid geschillencommissie
Instantie
Stichting klachten en geschillen Zorgverzekeringen
Plaats
Zeist
Datum ingang
01-05-2010
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting klachten en geschillen Zorgverzekeringen
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
16-09-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
10-10-1994
Datum eind
15-03-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)