Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.J. Steinvoort

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.J. Steinvoort "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Counsel (idhv kandidaat-notaris)
Instantie
Buren van Velzen Guelen N.V.
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2011

Nevenbetrekkingen

Functie
Vice-president (plv-voorzitter)
Instantie
Lions Club Den Haag I
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Service Club
Bezoldigd
Nee
Functie
Penningmeester
Instantie
Vereniging tot behartiging van de belangen van de bungaloweigenaren in de Woudfennen
Plaats
Den Haag/Boornzwaag
Datum ingang
26-05-2012
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris van het bestuur
Instantie
Stichting PROF
Plaats
Den Haag
Datum ingang
09-12-2011
Soort bedrijf/instantie
Family Office
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van het Generaal College voor de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
Instantie
Protestantse Kerk in Nederland
Plaats
Utrecht
Datum ingang
22-04-2010
Soort bedrijf/instantie
Kerkgenootschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting ZBC Bronovo
Plaats
Den Haag
Datum ingang
26-06-2008
Soort bedrijf/instantie
Exploitatie van een of meer zorginstellingen
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Bronovo-NEBO
Plaats
Den Haag
Datum ingang
05-10-2006
Soort bedrijf/instantie
Exploitatie van zorginstelling
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
18-07-2009
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)