Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G.J.W. van Oven

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G.J.W. van Oven "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-06-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Reglementen Commissie
Instantie
PvdA
Datum ingang
01-07-2012
Soort bedrijf/instantie
Commissie
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Advies
Instantie
Universiteit van Goteborg
Plaats
Oegstgeest / Goteborg
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Project Varieties in democracy
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Stichting Rechters voor Rechters
Instantie
Stichting "Rechters voor rechters"
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
16-12-2009
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Redacteur van Nestor ( Blad van de vereniging van oud Tweede en Eerste Kamerleden)
Instantie
Nestor
Plaats
Den Haag
Datum ingang
15-03-2007
Soort bedrijf/instantie
Blad van oud-parlementariërs
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris Stichting Coen van Oven
Instantie
Stichting Coen van Oven
Plaats
Oegstgeest
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Vice-voorzitter van het DB van het Helsinki-Comité
Instantie
Nederlands Helsinki-Comité
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-07-2013
Datum eind
01-08-2014
Soort bedrijf/instantie
NGO
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-05-2013
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2005
Datum eind
30-09-2010
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2003
Datum eind
30-09-2005
Functie
Ressorts-advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Amsterdam
Datum ingang
01-08-2003
Datum eind
01-08-2005
Functie
Buitengewoon verlof
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
17-05-1994
Datum eind
15-07-2004
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Openbaar Ministerie N.A.
Datum ingang
21-07-1990
Datum eind
30-06-1994
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
01-02-1990
Datum eind
16-05-1994
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
01-01-1983
Datum eind
31-01-1990
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-05-1976
Datum eind
31-12-1983

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)