Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G. van der Wal

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G. van der Wal "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat (lid van de Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden)
Instantie
verbonden aan Houthoff Buruma
Plaats
Brussel

Nevenbetrekkingen

Functie
Directeur
Instantie
Gerard van der Wal Beheer BV
Plaats
nvt
Datum ingang
01-11-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Directeur
Instantie
Gerard van der Wal Praktijk BV
Datum ingang
01-11-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Zaakvoerder
Instantie
Houthoff Buruma België BV
Plaats
Brussel
Datum ingang
01-11-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Commissie van Beroep van de Vereniging Muziekuitgevers Nederland
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Redactieraad van "Markt en Mededinging"
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Adviescie Mededinging Nederlandse Orde van Advocaten
Plaats
nvt
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
05-07-2000
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)