Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.R. Salomons

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.R. Salomons "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-10-2015

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar privaatrecht, ihb notarieel recht
Instantie
Vrije Universiteit Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-05-2009
Datum eind
01-09-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Asser adviesraad
Instantie
Wolters Kluwer
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Commissie van Beroep Kifid en van Beroep DSI
Instantie
Kifid en DSI
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Klachteninstelling betreffende financiële producten of diensten.
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Haags Juridisch Genootschap
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Vereniging voor juristen
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Commissie van toezicht beroepsopleiding kandidaat-notarissen
Instantie
Beroepsopleiding kandidaat-notarissen
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2015
Datum eind
01-01-2019
Soort bedrijf/instantie
Commissie o.g.v. art. 34 Wet op het Notarisambt
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid bestuur
Instantie
Stichting beroepsopleiding notariaat
Plaats
wisselend, veelal Utrecht
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting is verantwoordelijk voor het instandhouden van de wettelijk verplichte beroepsopleiding voor notarissen
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid College toetsing gerechtsdeurwaarders
Instantie
Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
college ingesteld door KBvG ter toetsing gerechtsdeurwaarders
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting ter bevordering der notariele wetenschap
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting ter bevordering der notariele wetenschap
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)