Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. B.M.P. Smulders LL.M.

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. B.M.P. Smulders LL.M."

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Directeur - Juridisch Hoofdadviseur, Hoofd van het Team Instellingen Juridische Dienst
Instantie
Europese Commissie
Plaats
Brussel
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Gastdocent
Instantie
Université de Paris II (Panthéon-Assa)
Plaats
Parijs/Parma
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Fondazione Collegio Europeo di Parma
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de redactie (Editorial Board) van Common Market Law Review
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
British Institute of International and Comparative Law en het Europa Instituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de Wetenschappelijke Raad Scientific Council
Instantie
Global Competition Law Center
Plaats
Brugge
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
think tank van het Europa College
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter van het Curatorium van het Europa Instituut
Instantie
Het Europa Instituut
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Gasthoogleraar Internationaal en Europees Mededingingsrecht
Instantie
Vrije universiteit Brussel
Plaats
Brussel
Datum ingang
01-02-2013
Datum eind
30-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Visiting Professor EMU law
Instantie
Europa College
Plaats
Brugge
Datum ingang
01-10-2013
Datum eind
30-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
13-09-2012
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)