Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. B. Breederveld

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. B. Breederveld "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Instantie
Rensen advocaten
Plaats
Alkmaar
Datum ingang
01-01-1979

Nevenbetrekkingen

Functie
Werkgroep juridisch vFas/Info
Instantie
-
Plaats
eenmalig
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Werkgroep erfrecht vFas/Info
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Insolad
Instantie
-
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
-
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent diverse cursussen (op het terrein van huwelijksvermogensrecht en echtscheiding)
Instantie
Kluwer, SSR, INFO, VU, Rechtbanken
Plaats
diverse plaatsen
Datum ingang
01-01-1990
Soort bedrijf/instantie
Kluwer, SSR, Info, VU, Rechtbanken
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent/onderzoeker
Instantie
Vrije Universiteit
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-1982
Soort bedrijf/instantie
Vrije Universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
29-03-1953
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)