Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.V. van den Berg

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.V. van den Berg "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Wetscommissie (juridische advisering van het hoofdbestuur)
Instantie
Orde van Vrijmetselaren in Nederland
Plaats
Den Haag
Datum ingang
16-06-2012
Soort bedrijf/instantie
Levensbeschouwelijke organisatie
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de Raad van Discipline
Instantie
De Orde van Vrijmetselaren
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-07-2010
Soort bedrijf/instantie
Levensbeschouwelijke organisatie
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Commissie voor de bezwaarschriften
Instantie
Gemeente Heemstede
Plaats
Heemstede
Datum ingang
12-04-2010
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut Rechterlijke Macht
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-12-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
16-09-2002
Datum eind
10-12-2007
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
16-09-2002
Datum eind
30-11-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-1994
Datum eind
15-09-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
03-12-1992
Datum eind
31-08-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)