Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.H. de Wild

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.H. de Wild "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Landelijke Eenheid van de Nationale Politie
Plaats
Driebergen
Datum ingang
01-12-2014
Datum eind
01-04-2018
Soort bedrijf/instantie
Politie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-12-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
05-02-1993
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
30-11-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-1999
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht 's-Gravenhage
Datum ingang
24-04-1997
Datum eind
31-12-2001
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-02-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
25-02-1993
Datum eind
31-12-2000
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-08-1994
Datum eind
31-12-1998
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
06-01-1994
Datum eind
31-07-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)