Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. R. Prakke-Nieuwenhuizen LL.M.

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. R. Prakke-Nieuwenhuizen LL.M."

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-04-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid-jurist
Instantie
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Plaats
Den Haag
Datum ingang
11-08-2008
Soort bedrijf/instantie
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Commissie van Toezicht FPK Oldenkotte
Plaats
Rekken, gem. Eibergen
Datum ingang
12-07-2002
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
FPK Oldenkotte (TBS Kliniek)
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2014
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-04-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-03-2006
Datum eind
31-03-2007
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-04-2003
Datum eind
31-03-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
31-03-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
24-11-1998
Datum eind
31-12-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)