Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. H.M. Fahner

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. H.M. Fahner "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Instantie
Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn Advocaten en Notarissen
Plaats
Den Haag

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Academie voor Overheidsjuristen,cursus aanbestedingsrecht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
14-03-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent
Instantie
VU Law Academy, leergang aanbestedingsrecht
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent
Instantie
Grotius Academie, Europees & Nederlands aanbestedingsrecht
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Academie voor de Rechtspraktijk (Magna Charta), Werkcollege Aanbestedingsrecht
Plaats
externe locatie
Datum ingang
01-05-2014
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docentschap
Instantie
Academie voor de Rechtspraktijk (Magna Charta), Werkcollege Aanbestedingsrecht
Plaats
Kasteel Waardenburg
Datum ingang
01-05-2014
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement
Plaats
Zoetermeer
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Mede auteurschap/redacteurschap Sdu uitgave commentaar Aanbestedingswet 2012
Instantie
Sdu
Plaats
Vanuit dienstbetrekking bij Pels Rijcken c.s.
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
14-01-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)