Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. A.E.B. ter Heide

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. A.E.B. ter Heide "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-06-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend lid-jurist
Instantie
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Plaats
Den Haag
Datum ingang
15-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Tuchtcollege
Bezoldigd
Ja
Functie
Co-auteur 'Stelplicht en Bewijslast'
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Redacteur 'Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht'
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Co-auteur Wet en Rechtspraak
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-06-2006
Soort bedrijf/instantie
Kluwer
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-09-2013
Datum eind
31-05-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
31-08-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-02-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-08-2001
Datum eind
31-01-2006
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-02-2004
Datum eind
31-01-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)