Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.dr. L.F. Wiggers-Rust

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.dr. L.F. Wiggers-Rust "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
24-05-2012

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurder
Instantie
Stichting Skanfonds
Plaats
Hilversum
Datum ingang
03-07-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting Skanfonds, charitatieve Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Erelid Permanente Commissie Denktank (PCD)
Instantie
St. Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening
Plaats
Utrecht
Datum ingang
05-02-2015
Soort bedrijf/instantie
Gespecialiseerde Mediation Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Toezicht (Voorzitter remuneratiecommissie)
Instantie
KRO-NCRV
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Omroepinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Eenmanszaak
Instantie
Eenmanszaak
Plaats
Warnsveld
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
Verrichten van overige werkzaamheden waaronder alternatieve geschillenbeslechting en onderwijs/onderzoek en toezicht
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
KRO
Datum ingang
26-04-2008
Soort bedrijf/instantie
Omroep Instelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Redacteur
Instantie
Tijdschrift voor Milieu en Recht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-09-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Redactielid
Instantie
SDU
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift gezondheidsschade, milieuschade en aansprakelijkheidsrecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Arbiter
Instantie
Nederlands Arbitrage Instituut
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
30-12-1996
Soort bedrijf/instantie
Nederlands Arbitrage Instituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Medewerker
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-1984
Soort bedrijf/instantie
Nederlands tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Mediator
Instantie
Raad voor Rechtsbijstand
Plaats
Zutphen
Datum ingang
31-12-2005
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Raad voor Rechtsbijstand
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Permanente Commissie Denktank (PCD)
Instantie
St. Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening
Plaats
Utrecht
Datum ingang
11-11-1999
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Gespecialiseerde Mediation Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Onderzoeker
Instantie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Plaats
Warnsveld
Datum ingang
18-12-2012
Datum eind
15-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Intern Rechtsvergelijkend Onderzoek: Onderdeel Collectieve acties in het Privaat- en Bestuursrecht en algemeen onderzoekskader
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Stichting Grotius Academie, specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
30-10-2008
Datum eind
08-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting Grotius Academie, specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid bestuur
Instantie
Vereniging voor burgerlijk recht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
18-11-2008
Datum eind
11-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Wetenschappelijke Vereniging
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent 'New Board Program'
Instantie
Stichting Nyenrode Business Universiteit
Plaats
Breukelen
Datum ingang
21-09-2012
Datum eind
19-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-07-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
03-12-1992
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
12-07-1986
Datum eind
01-07-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)