Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. R.S. de Vries

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. R.S. de Vries "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Instantie
Houthoff Buruma
Plaats
Amsterdam

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent Arbeidsprocesrecht
Instantie
Grotius Academie / CPO
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent Magna Charta
Instantie
Academie voor Rechtspraktijk
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redactielid
Instantie
Tijdschrift voor Arbeid #@Onderneming
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
27-10-2009
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)