Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.L.H.E. Roessingh-Bakels

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.L.H.E. Roessingh-Bakels "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Expert
Instantie
Improved Relations between Judiciary and Mass Media in Turkije
Plaats
Turkije
Datum ingang
01-11-2013
Soort bedrijf/instantie
EU project
Bezoldigd
Nee
Functie
Persraadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
EU expert
Instantie
Europese Unie
Plaats
Nederland en Turkije
Datum ingang
01-05-2013
Datum eind
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Europese Unie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
04-07-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-11-2007
Datum eind
07-03-2011
Functie
Ressorts-advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Arnhem
Datum ingang
01-05-1999
Datum eind
03-07-2002
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Almelo
Datum ingang
01-06-1986
Datum eind
01-05-1999

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)