Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.H.H.A. Moes

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.H.H.A. Moes "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-04-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-04-2010
Datum eind
31-03-2011
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-03-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-07-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-09-1992
Datum eind
30-06-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Almelo
Datum ingang
14-01-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Enschede
Datum ingang
14-01-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
01-08-1997
Datum eind
31-07-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
20-08-1991
Datum eind
31-08-1992
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-09-1985
Datum eind
19-08-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)