Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.C.D. Boon-Niks

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.C.D. Boon-Niks "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Preses Algemene Kerkenraad
Instantie
Protestantse Gemeente Assen
Plaats
Assen
Datum ingang
02-12-2012
Soort bedrijf/instantie
Protestantse Gemeente Assen
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid klachtencommissie
Instantie
Christelijke Onderwijs Groep Drenthe
Plaats
Assen
Datum ingang
01-07-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-09-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
01-09-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
30-09-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Assen
Datum ingang
23-04-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
05-02-1980
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-04-1990
Datum eind
22-04-1996
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Groningen
Datum ingang
15-11-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
28-04-1988
Datum eind
31-03-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)