Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.A.F. Cools-Weebers

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.A.F. Cools-Weebers "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-03-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
15-05-2007
Datum eind
28-02-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
09-12-1999
Datum eind
14-05-2007
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Arnhem
Datum ingang
02-04-1985
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-1990
Datum eind
08-12-1999
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
04-09-1986
Datum eind
31-12-1989
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
04-09-1986
Datum eind
31-12-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)