Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. van Kuijk

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. van Kuijk "

Beroepsgegevens

Functie
Lid van het bestuur
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justtitie voor Aruba, Curacao, Sint Maarten en de BES eilanden
Plaats
Curacao
Datum ingang
10-10-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Coach
Instantie
Intercoach
Plaats
's-Gravenhage
Datum ingang
01-05-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Centrum
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-06-2009
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Plaatsvervangend voorzitter Bezwaarschriftencommissie Sociale voorzieningen
Instantie
Gemeente Schiedam
Plaats
Schiedam
Datum ingang
01-05-2002
Datum eind
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Secretaris/Algemeen directeur
Instantie
Raad voor de rechtspraak
Datum ingang
01-04-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Secretaris/Directeur
Instantie
Raad voor de rechtspraak
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-03-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)