Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. Koers-van der Linden

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. Koers-van der Linden "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-09-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
31-03-2005
Datum eind
31-08-2006
Functie
Plaatsvervangend hoofdadvocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Amsterdam
Datum ingang
15-05-1994
Datum eind
30-03-2005
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Amsterdam
Datum ingang
29-10-1985
Datum eind
14-05-1994
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
01-01-1983
Datum eind
28-10-1985
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-07-1978
Datum eind
31-12-1982
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch
Datum ingang
18-01-1977
Datum eind
30-06-1978
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-1970
Datum eind
17-01-1977

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)