Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.G. Idsardi

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.G. Idsardi "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van het college van curatoren bijzondere leerstoel personen-, familie- en jeugdrecht
Instantie
RUG
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-08-2010
Soort bedrijf/instantie
RUG
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
16-08-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
26-10-1993
Datum eind
31-07-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-02-1989
Datum eind
25-10-1993
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
09-07-1991
Datum eind
25-10-1993
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
05-08-1989
Datum eind
25-10-1993
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-12-1984
Datum eind
31-01-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)