Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J. Wesseling-Lubberink

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J. Wesseling-Lubberink "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter Bezwarencommissie Personele aangelegenheden
Instantie
Universiteit Twente
Datum ingang
18-03-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Personele aangelegenheden
Instantie
Universiteit Twente
Datum ingang
18-03-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurslid/Penningmeester
Instantie
Stichting Vrienden Valerius ensemble
Datum ingang
01-09-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-06-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
23-09-1998
Datum eind
01-06-2008
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Apeldoorn
Datum ingang
25-02-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Deventer
Datum ingang
25-02-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Groenlo
Datum ingang
25-02-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Terborg
Datum ingang
30-08-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zutphen
Datum ingang
25-02-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Harderwijk
Datum ingang
15-09-1993
Datum eind
22-09-1998
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
19-02-1993
Datum eind
22-09-1998
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
05-08-1989
Datum eind
18-02-1993
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
20-07-1988
Datum eind
04-08-1989
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-06-1982
Datum eind
19-07-1988

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)