Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J. Dolfing

Rechtshof Arnhem-Leeuwarden

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J. Dolfing "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-07-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
(plv) Lid
Instantie
Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Raad voor de Rechtspraak
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Toezichthouder
Instantie
O2G2 gemeente Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-12-2015
Soort bedrijf/instantie
RvT bij onderwijsstichting openbaar basis/voortgezet onderwijs
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Selectie Commissie van de Rechterlijke Macht
Datum ingang
01-03-2007
Datum eind
31-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
(wnd) Hoofdofficier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket
Plaats
Zutphen
Datum ingang
15-06-2010
Datum eind
01-03-2011
Functie
(plv) Hoofdofficier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-09-2008
Datum eind
15-06-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-06-2013
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-03-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Leeuwarden
Datum ingang
01-09-2006
Datum eind
28-02-2011
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-05-2005
Datum eind
31-08-2006
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
30-04-2005
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-06-1996
Datum eind
31-08-2002
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-04-1995
Datum eind
31-05-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-04-1995
Datum eind
31-05-1996
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-04-1989
Datum eind
31-03-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)