Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. I.A. Vermeulen

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. I.A. Vermeulen "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter commissie van Toezicht
Instantie
JJI Rentray
Plaats
Lelystad
Datum ingang
01-03-2013
Datum eind
01-01-2019
Soort bedrijf/instantie
Justitiële jeugdinrichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Commissie van Toezicht en LSG-Rentray Lelystad
Plaats
Lelystad
Datum ingang
06-01-2004
Datum eind
01-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-09-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Leeuwarden
Datum ingang
01-02-2011
Datum eind
31-08-2011
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Leeuwarden
Datum ingang
01-02-2006
Datum eind
31-01-2011
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Zwolle
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
31-01-2006
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Leeuwarden
Datum ingang
01-09-2000
Datum eind
31-08-2002
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Zwolle
Datum ingang
01-11-1991
Datum eind
31-08-2000
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Zwolle
Datum ingang
12-10-1990
Datum eind
31-10-1991
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-11-1984
Datum eind
11-10-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)