Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. I. Tubben

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. I. Tubben "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid/Penningmeester
Instantie
Stichting Eigen Fondsen
Plaats
Leek
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent Post Academisch Onderwijs Insolventierecht
Instantie
Rijksuniversiteit Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter commissie van toezicht en klachtendommissie
Instantie
Gezamelijke gem. woningcorporaties Noord Groningen
Plaats
Bedum
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
vice-president / rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-1998
Datum eind
01-01-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
15-03-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-09-2008
Datum eind
14-03-2011
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-04-1999
Datum eind
31-08-2008
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
14-02-1998
Datum eind
31-03-1999
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-04-1992
Datum eind
13-02-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
24-04-1995
Datum eind
12-02-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)