Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. H.N. Schelhaas

Rechtshof Arnhem-Leeuwarden



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. H.N. Schelhaas "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Instantie
Stibbe advocaten
Plaats
Amsterdam

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Vereniging voor Burgelijk Recht
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redacteur
Instantie
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijke recht
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Honorair Universitair Hoofddocent
Instantie
Universiteit Utrecht
Datum ingang
11-11-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redacteur
Instantie
Ars Aequi Libri
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
16-06-2009
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)