Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. G.M. Meijer-Campfens

Rechtshof Arnhem-Leeuwarden

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. G.M. Meijer-Campfens "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Klachtencommissie Gezondheidscentrum Camminghaburen
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
01-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Klachtencommissie
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Revalidatie Friesland
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
01-02-2013
Soort bedrijf/instantie
Klachtencommissie cli├źnten gezondheidszorg
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter
Instantie
Klachtencommissie Revalidatie Friesland
Plaats
Beetsterzwaag
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
01-02-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-02-2008
Datum eind
31-08-2009
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
06-01-2000
Datum eind
31-01-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
15-06-1998
Datum eind
05-01-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)