Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.H. Schulten

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.H. Schulten "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Examinator
Instantie
Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent cursus hoger beroep in strafzaken
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
SSR
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Kachtencommissie Centrum Maliebaan
Instantie
Victas
Plaats
Utrecht
Datum ingang
27-09-2010
Soort bedrijf/instantie
Victas
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactionele werkzaamheden t.b.v. handboek strafzaken
Instantie
Kluwer
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-09-2003
Soort bedrijf/instantie
Kluwer
Bezoldigd
Ja
Functie
Redactionele werkzaamheden t.b.v. NJ
Instantie
Kluwer
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-10-2002
Soort bedrijf/instantie
Kluwer
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-03-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-12-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-09-2008
Datum eind
28-02-2009
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-03-2008
Datum eind
28-02-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-01-2003
Datum eind
31-08-2008

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)