Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.G. ter Veer

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.G. ter Veer "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Ouderraad
Instantie
Het Rhedens
Plaats
Rozendaal
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
School Voortgezet Onderwijs
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lector Civiel recht en Personen- en Familierecht
Instantie
SSR
Datum ingang
22-08-2011
Datum eind
22-08-2014
Soort bedrijf/instantie
SSR
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-02-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
14-05-2003
Datum eind
31-01-2008
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
16-12-1998
Datum eind
13-05-2003
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
17-08-1992
Datum eind
15-12-1998
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
15-08-1991
Datum eind
16-08-1992
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-09-1985
Datum eind
14-08-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)