Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.M.C. Groen

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.M.C. Groen "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
23-09-1998
Datum eind
31-12-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-11-1998
Datum eind
31-03-2004
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
06-01-1992
Datum eind
22-09-1998
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
24-08-1990
Datum eind
05-01-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
30-11-1990
Datum eind
05-01-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)