Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.B.A.P.M. Ficq

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.B.A.P.M. Ficq "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-06-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent/Trainer
Instantie
SPV, opleidingspartner voor politie en veiligheid
Plaats
Vaassen
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsorganisatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Kroonlid
Instantie
Hof van Discipline
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-2013
Datum eind
01-09-2018
Soort bedrijf/instantie
Hof van Discipline
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-05-2014
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-08-2007
Datum eind
31-08-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-07-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
07-03-2001
Datum eind
31-12-2004
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-07-1999
Datum eind
06-03-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)