Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A. Smeeïng-van Hees

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A. Smeeïng-van Hees "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
St. Grotius Academie
Plaats
Utrecht
Datum ingang
26-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Academie
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend lid-jurist
Instantie
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Plaats
Den Haag
Datum ingang
11-11-2011
Soort bedrijf/instantie
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Commissie van Beroep
Instantie
Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
09-03-2009
Soort bedrijf/instantie
Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Commissie van Beroep Financieel Klachteninstituut
Instantie
KiFiD
Plaats
Den Haag
Datum ingang
07-05-2014
Datum eind
07-05-2019
Soort bedrijf/instantie
Financieel Klachteninstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-03-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-01-1997
Datum eind
28-02-2005
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
10-10-1990
Datum eind
31-12-1996
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
18-07-1989
Datum eind
09-10-1990
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
18-07-1989
Datum eind
09-10-1990
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-10-1985
Datum eind
17-07-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)