Toeval of Niet Rechtspraak

mw. dr. L.H.W.M. Kaiser

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. dr. L.H.W.M. Kaiser "

Beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend raad in Bijzondere Kamer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
09-04-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Vereniging voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Vrijwilliger Bestuur
Instantie
Verpleegtehuis Vrienden Insula Dei
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Verpleegtehuis
Bezoldigd
Nee
Functie
Rapporteur, Psychiater
Instantie
NIFP
Plaats
Divers
Datum ingang
01-01-1992
Soort bedrijf/instantie
Forensische Zorg
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend raad in Bijzondere Kamer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
08-04-2014
Functie
Plaatsvervangend raad in Bijzondere Kamer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
09-04-2009
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)