Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.mr. G.W.J.M. Kampschöer

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.mr. G.W.J.M. Kampschöer "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar fiscale economie
Instantie
Universiteit van Amsterdam
Plaats
Amsterdam

Nevenbetrekkingen

Functie
Hoogleraar Belastingrecht
Instantie
Radboud Universiteit Nijmegen
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-08-2014
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Commissaris
Instantie
Raad van Commissarissen Robein Leven N.V.
Plaats
Den Haag
Datum ingang
30-08-2012
Soort bedrijf/instantie
Levensverzekeringsmaatschappij
Bezoldigd
Ja
Functie
Wetenschappelijk adviseur (parttime)
Instantie
Pricewaterhouse Cooper
Plaats
Amsterdam en Rotterdam
Datum ingang
01-10-2002
Soort bedrijf/instantie
Bureau Vaktechniek
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Institute for Research & Education Ontax Accounting & Auditing; Opleiding voor Rijksaccountants van de Belastingdienst
Plaats
Wassenaar
Datum ingang
08-03-2001
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut voor Belastingaccountants
Bezoldigd
Nee
Functie
(parttime) hoogleraar Fiscale Economie
Instantie
Universiteit Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-05-1997
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
(parttime) hoogleraar Belastingrecht
Instantie
Universiteit Nyenrode
Plaats
Nyenrode
Datum ingang
01-03-2000
Datum eind
01-08-2014
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-06-2005
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)