Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.mr. A.W. Jongbloed

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.mr. A.W. Jongbloed "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar executie- en beslagrecht
Instantie
Universiteit Utrecht
Plaats
Utrecht

Nevenbetrekkingen

Functie
(plv) voorzitter
Instantie
College van Beroep voor de Examens van de Universiteit Utrecht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
College van Beroep
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
E-court
Datum ingang
11-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Hoofdredacteur
Instantie
Tijdschrift voor de procespraktijk
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Editorial board Forum voor Conflictmanagement
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redacteur
Instantie
De Gerechtsdeurwaarder
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Conseil Scientifique van Institut de droit international judiciaire privé et de droit de l’exécution (IDJPEX)
Datum ingang
20-06-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid beroepenveldcommissie
Instantie
Hogeschool van Utrecht
Datum ingang
01-08-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redacteur
Instantie
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte
Datum ingang
01-08-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Adviseur/trainer
Instantie
Centre for International Legal Corporation
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Projectgroep European Research Interchange om onderzoek te doen op het gebied v.h. procesrecht in Europees verband, m.n. executie- en beslagrecht
Datum ingang
01-02-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Geschillencommissies, m.n. geschillencommissie reizen
Datum ingang
01-05-1999
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Auteur
Instantie
Diverse juridische boeken en losbladige uitgaven
Datum ingang
01-01-1981
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent op het gebied van huur- en burgerlijk procesrecht
Instantie
Diverse juridische opleidings- en nascholingsinstituten
Datum ingang
01-01-1981
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
20-02-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-05-2002
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)