Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.mr. A.J.P. Brack

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.mr. A.J.P. Brack "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Consultant Juridische bedrijfsvoering
Instantie
Twente Quality Centre
Plaats
Hengelo
Datum ingang
01-01-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid raad van commissarissen
Instantie
Servo BV
Plaats
Delden
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Elementis Spec. Netherlands BV
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Examencommissie
Instantie
Twente School of Management
Plaats
Enschede
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid redactie van het tijdschrift voor consumentenrecht
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-1984
Datum eind
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
27-06-2000
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)