Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.mr. A.J. Verheij

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.mr. A.J. Verheij "

Beroepsgegevens

Functie
Raad-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Advies
Instantie
Letsel en Schade
Datum ingang
01-03-2010
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Redacteur
Instantie
Aansprakelijkheid Verzekering & Schade
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raad-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
20-06-2011
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)