Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. J. Hielkema

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. J. Hielkema "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid deelredactie
Instantie
Trema
Datum ingang
01-06-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Wetenschappelijk medewerker, FRG, vakgroep Strafrecht en Criminologie
Instantie
Rijksunversiteit Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-10-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Medewerker
Instantie
Tijdschrift Expertise en Recht
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent
Instantie
SSR
Datum ingang
01-12-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid van een VvE
Datum ingang
01-09-2008
Datum eind
01-08-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
23-06-2006
Datum eind
30-09-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
12-11-2001
Datum eind
17-09-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)