Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.P.M. ter Berg

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.P.M. ter Berg "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Fries Juridisch Genootschap
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
20-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter
Instantie
Commissie van Toezicht op de Veiligheidsdienst
Plaats
Aruba
Datum ingang
06-09-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-03-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-03-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-09-2007
Datum eind
29-02-2008
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
01-09-2007
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-01-1998
Datum eind
31-08-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
31-08-1990
Datum eind
31-07-1998
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
01-08-1992
Datum eind
31-12-1997
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
09-06-1988
Datum eind
31-07-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)