Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.L. Valk

Rechtshof Arnhem-Leeuwarden



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.L. Valk "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Redacteur en auteur Stelplicht & Bewijslast
Instantie
Wolters Kluwer
Datum ingang
01-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent bij diverse cursussen
Instantie
Academie voor de Rechtspraktijk
Plaats
Nieuwegein
Datum ingang
01-05-2011
Soort bedrijf/instantie
Academie voor de Rechtspraktijk
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Vereniging voor Agranisch Recht
Datum ingang
01-12-2007
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Commissie van Beroep
Instantie
Nederlands Zwartblessschapen Stamboek
Datum ingang
13-10-2007
Soort bedrijf/instantie
Nederlands Zwartblessschapen Stamboek
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactielid Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Instantie
Uitgeverij Den Hollander
Datum ingang
01-02-2007
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Vereniging voor Burgerlijk Recht
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Vereniging voor Burgerlijk Recht
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent bij diverse cursussen
Instantie
stg. Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
stg. Studiecentrum Rechtspleging
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent cursussen postdoctoraal onderwijs
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Diverse cursusinstituten
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Redactieraad Tekst & Commentaar
Instantie
Wolters Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Juridische uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Redacteur en auteur van diverse vakpublicaties
Instantie
Wolters Kluwer
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Redactielid Burgelijk wetboek, tekst & commentaar
Instantie
Kluwer Juridische uitgevers
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Kluwer Juridische uitgevers
Bezoldigd
Ja
Functie
Redactielid Vermogensrecht, tekst & commentaar
Instantie
Kluwer Juridische Uitgevers
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Kluwer Juridische Uitgevers
Bezoldigd
Ja
Functie
Secretaris
Instantie
Tot uitgave van het werk van ds. J.P. Paauwe
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Tot uitgave van het werk van ds. J.P. Paauwe
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-02-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-09-1999
Datum eind
31-01-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-11-1999
Datum eind
10-11-2004
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-1997
Datum eind
31-08-1999
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
20-01-1994
Datum eind
31-12-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
15-01-1996
Datum eind
31-12-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)