Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W. Breemhaar

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W. Breemhaar "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting ter Bevordering der Notariële Wetenschap
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
08-06-2012
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Bijzonder hoogleraar Bijzondere onderwerpen Notarieel recht
Instantie
Universiteit van Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Redacteur losbladige uitgave Erfrecht (groene serie)
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-11-2003
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Redacteur Tijdschrift Erfrecht
Instantie
Boom Juridische Uitgevers
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-12-2002
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-11-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-11-2004
Datum eind
31-10-2008
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
17-07-2003
Datum eind
31-10-2004
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-10-2004
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Groningen
Datum ingang
14-03-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Groningen
Datum ingang
20-05-1989
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Winschoten
Datum ingang
20-05-1989
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zuidbroek
Datum ingang
20-05-1989
Datum eind
13-03-1995
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
29-10-1992
Datum eind
13-03-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)