Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.W. van Zuijlen

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.W. van Zuijlen "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Examinator Opleiding Gerechtstolken
Instantie
Stichting Instituut van Gerechtstolken en Vertalers
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-05-2011
Soort bedrijf/instantie
Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-06-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
31-05-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-04-2008
Datum eind
31-05-2010
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-09-2003
Datum eind
31-03-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-04-2007
Datum eind
31-03-2008

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)