Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.Ch. Verschuur

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.Ch. Verschuur "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Arbiter
Instantie
Nederlands Arbitrage Instituut
Datum ingang
01-05-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Geschillencommissie DSB-bank compensatie
Datum ingang
01-05-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Arbiter
Instantie
Raad van Arbitrage voor de Bouw
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-04-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-09-2001
Datum eind
01-04-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-04-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-04-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-11-2008
Datum eind
31-03-2011
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
28-08-2001
Datum eind
31-10-2008
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
12-12-2000
Datum eind
31-08-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)