Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. O. Anjewierden

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. O. Anjewierden "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Wetenschappelijke Commissie
Instantie
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-04-2001
Soort bedrijf/instantie
Justitie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-04-2006
Datum eind
31-01-2009
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
23-10-2001
Datum eind
31-03-2006
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
14-02-1994
Datum eind
22-10-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-05-1993
Datum eind
13-02-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
10-04-1992
Datum eind
13-02-1994
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
18-05-1990
Datum eind
30-04-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)