Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.F.J.N. van Osch

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.F.J.N. van Osch "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
SSR
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Cursus vonnissen voor RIO's
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Raad van Discipline
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Raad van Discipline (ressort) Arnhem-Leeuwarden
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent (Vonnissen schrijven voor Secretarissen)
Instantie
SSR
Datum ingang
01-04-2011
Soort bedrijf/instantie
SSR
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Ledenraad
Instantie
NVvR
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
NVvR
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van Discipline
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-09-2007
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Raad van Discipline
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-10-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-10-2004
Datum eind
30-09-2005
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
23-02-1999
Datum eind
30-09-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
22-11-1994
Datum eind
22-02-1999

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)