Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. L.T. Wemes

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. L.T. Wemes "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Gastdocent
Instantie
Politieacademie Zutphen
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter commissie van toezicht
Instantie
Penitentiaire inrichtingen Overijssel
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Klachtencommissie Sexuele Intimidatie Noord-Veluwe
Plaats
Harderwijk
Datum ingang
01-01-1990
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-02-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-01-2011
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
27-01-2003
Datum eind
31-12-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
04-04-1996
Datum eind
31-12-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
29-09-1993
Datum eind
03-04-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)