Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. L.J. Hofstra

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. L.J. Hofstra "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Klachtencommissie Bureau Jeugdzorg Drenthe
Plaats
Assen
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Bureau Jeugdzorg
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent Strafrecht
Instantie
Hanzehogeschool
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-08-2009
Soort bedrijf/instantie
HBO rechten / SJD Deeltijd
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-03-2007
Datum eind
31-12-2011
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-09-2003
Datum eind
28-02-2007
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
31-08-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
12-09-2002
Datum eind
31-08-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)