Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. K. Aantjes

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. K. Aantjes "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
22-04-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Instantie
Aantjes Zevenberg Advocaten
Plaats
Rijswijk (ZH)

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk
Instantie
Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk (BBR)
Plaats
Rijswijk
Datum ingang
01-03-2008
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Co-Auteur
Instantie
Kluwer Handboek Personenschade
Datum ingang
01-03-2006
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactielid Jurisprudentie Aansprakelijkheid
Instantie
SDU uitgevers
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-10-2003
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Schouwmeester
Instantie
Hoogheemraadschap van Delfland
Plaats
Rijswijk/Delft
Datum ingang
28-10-1997
Soort bedrijf/instantie
Waterschap
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
07-11-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
01-02-2004
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Rotterdam
Datum ingang
09-08-1993
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)