Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.W.P. Verheugt

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.W.P. Verheugt "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-1994
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Auteur Inleiding in het Nederlands Recht
Instantie
Uitgeverij Boom Juridische Uitgevers
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1983
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Adviescollege Verloftoetsing TBS
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Ministerie van Justitie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Gelders Orkest
Datum ingang
01-09-2007
Datum eind
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-03-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-02-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
15-04-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-08-2008
Datum eind
28-02-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
18-04-2007
Datum eind
01-05-2010
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
16-08-2007
Datum eind
31-07-2008
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
26-05-2000
Datum eind
31-08-2007
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Terborg
Datum ingang
29-09-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Tiel
Datum ingang
29-09-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
23-09-1998
Datum eind
25-05-2000
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
31-05-1991
Datum eind
22-09-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
31-01-1989
Datum eind
30-05-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)